JB Profiler AB > Injustering av ventilation

Injustering av ventilation

JB Profiler AB i Stockholm arbetar med injustering av ventilation. Ventilationssystemet anpassas och justeras så att varje utrymme får rätt luftkvalitet.

JB Profiler AB i Stockholm klarar injustering av samtliga förekommande system.

Läs mer om Injustering av ventilation på företagets hemsida

JB Profiler AB
Hemsida: www.jb-profiler.se

JB Profiler AB

JB Profiler AB i Stockholm arbetar med installation av kyla, ventilation, kylanläggningar, värmepumpar, komfortkyla, ventilationsrengöring, livsmedelskyla, industrikyla, mobilkyla, värmepumpar, luftkonditionering, energi, energieffektivisering, styr och regler, mm.

För att uppnå bra ventilation behövs en viss storlek på luftväxlingen men det är också viktigt att den luft som tillförs i ett rum, tilluft, är ren och att den tillförs de delar av lokalerna där personer vistas och på ett sådant sätt att inte besvärande drag uppstår. Vi på JB-Profiler AB har lång erfarenhet av att ta fram förslag och lösningar på olika problem för att skapa den miljö ni trivs i.