Lättklinkerbetong AB > Innerväggar

Innerväggar

LK Innerväggar är tillverkade av finkornig lättklinkerbetong, ”vanlig” betong eller i kombinationer av olika betongkvalitéer beroende på behov samt önskemål om ytskikt.

Vi erbjuder följande typer av innerväggar:

Bärande innervägg, Icke bärande innervägg, Våtrumsvägg, Lägenhetsskiljande vägg, Ljudisolerande vägg, Trapphus- och hisschaktsvägg

Läs mer om Innerväggar på företagets hemsida

Lättklinkerbetong AB
Hemsida: https://lkb.se/

Lättklinkerbetong AB

Vi levererar prefabricerade betongelement till stora och små projekt. Med kunden i fokus, levererar och monterar vi kundanpassade helhetslösningar med väggar, bjälklag och grunder.

Vi levererar "just in time" för att skapa en effektiv arbetsgång. Vi finns med från första rådgivningen, genom projektering, tillverkning och transport, till montage på byggplatsen.

Betong är ett material med flera goda egenskaper. Våra prefabricerade betongelement är fukttåliga, ljud- och värmeisolerande, brandsäkra med lång livslängd och låga krav på underhåll.