Sollebrunns Betongelement AB > Inspända balkongplattor

Inspända balkongplattor

Balkongplattor för inspänning till platsgjutet bjälklag. Förses med köldbryggebrytande isolering.

Läs mer om Inspända balkongplattor på företagets hemsida

Sollebrunns Betongelement AB
Hemsida: www.sollebrunnsbetong.se

Sollebrunns Betongelement AB

När Ni väljer prefabricerad betong från Sollebrunns Betongelement väljer Ni ett material med litet underhållsbehov, reducerade byggtider och hög kvalité.