Ebab i Stockholm AB > Installationsstyrning

Installationsstyrning

Ebab i Stockholm AB arbetar med installationsstyrning. Ett bra inomhusklimat och låg energiförbrukning höjer fastighetens värde och ökar avkastningen.


Vi har utvecklat ett system för att styra projekteringen, leda installationsarbetet på plats och hålla driftkostnaderna nere.

Läs mer om Installationsstyrning på företagets hemsida

Ebab i Stockholm AB
Hemsida: www.ebab.se

Ebab i Stockholm AB

Ebab i Stockholm AB är konsulter inom energioptimering och fastighetsutveckling. Vi arbetar med projektstyrning och leder projekt, från idé till verklighet. Våra projektledare har kompetensen att agera som byggherreombud i både små och större komplexa projekt. Våra miljösamordnare utgör en eftertraktad konsultgrupp. Vi är ”Green Building stödjande företag” vilket betyder att vi är certifierade att genomföra miljöklassning av byggnader enligt klassificeringssystemet Green Building.