FOAMGLAS Nordic AB > Invändiga isoleringssystem

Invändiga isoleringssystem

Invändigt installerad värmeisolering är inte bara en möjlighet, utan ofta ett förnuftigt alternativ vid nybyggnad och renovering.


Om det är viktigt att bibehålla fasadens utseende oförändrat, eller om befintlig värmeisolering i en äldre byggnad är otillräcklig, är invändig isolering med FOAMGLAS® mycket ofta ett idealiskt alternativ.

Värmeisolering på insidan med vatten- och ångtät FOAMGLAS® isolering ger boendekomforten ett avsevärt lyft. Den i isolermaterialets struktur "inbyggda" ångspärren ser till ingen kondensatutfällning sker någonstans i byggnadsdelen. Fuktskador och hälsovådlig mögelbildning är därmed uteslutet.

Invändigt installerad FOAMGLAS® isolering kan anpassas separat till alla slags rum. Därigenom kan energibesparingarna optimeras. Dessutom kan de enskilda rummen i en bostad värmas upp tillfälligt och individuellt efter behov, eftersom uppvärmningstiden blir väsentligt kortare. Invändigt installerad FOAMGLAS® isolering är därtill ett ekonomiskt mycket tilltalande alternativ, eftersom dyrbart fasadarbete och kostsamt resande av byggnadsställningar bortfaller. Själva installationsarbetet är dessutom enkelt, vilket ytterligare sänker kostnaderna.

Läs mer om Invändiga isoleringssystem på företagets hemsida

FOAMGLAS Nordic AB
Hemsida: www.foamglas.se

FOAMGLAS Nordic AB

Fuktsäker isolering för hela byggnaden. Livslängd, säkerhet, miljövänlighet och ekonomi gör FOAMGLAS® till en idealisk partner för isolering, från grunden till taket.