Täby BrandskyddsTeknik AB > Inventering av brandskydd

Inventering av brandskydd

Täby Brandskyddsteknik AB i Stockholm utför inventering av brandskydd.


En förebyggande verksamhet

Genom att inventera befintliga fastigheter så kan ni förebygga en eventuell brandsituation. Kontakta oss gärna så kan vi erbjuda er följande:

  • Inventera samtliga fastigheter för att få en helhetsbild av brandskyddet
  • Kontrollerar det befintliga brandskyddet
  • Upprättar åtgärdsförslag, detta erbjuder vi även digitalt
  • Utför byggnadstekniskt brandskydd
  • Redovisar åtgärder till er som kund, digitalt
  • Upprätta eller revidera era rutiner för Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Förbättra er brandsäkerhet!

Läs mer om Inventering av brandskydd på företagets hemsida

Täby BrandskyddsTeknik AB
Hemsida: www.tbt.se

Täby BrandskyddsTeknik AB

Täby Brandskyddsteknik AB erbjuder kunskap, tjänster och produkter i Stockholm inom brandtätning, brandisolering, brandskyddsmålning, brandskyddsutbildning, SBA (Systematiskt brandskyddsarbete), samt brandskydd och brandsläckare för den professionella marknaden

Ju tidigare vi kommer in i bilden - desto mer kan vi påverka era kostnader, med bibehållet brandskydd.

Våra system för brandskydd erbjuder lösningar som är tekniskt avancerande men enkla att montera.

Med ett komplett sortiment brandskyddsprodukter kan vi erbjuda er som kund en unik spetskompetens för att uppnå brandtekniska och estetiska krav och behov.