Forserum Safety Glass AB > Isolerglas

Isolerglas

Isolerglas består av två eller tre glasrutor sammansatta med en ram emellan glasen. Mellan glasen kan det även vara fyllt med gas.


Isolerglasen uppfyller skiftande krav beroende på vilka typer av glas som används. Glasen isolerar mot såväl kyla och värme som buller.

Läs mer om Isolerglas på företagets hemsida

Forserum Safety Glass AB
Hemsida: www.fsglass.se

Forserum Safety Glass AB

Forserum Safety Glass AB är ett av Sveriges ledande planglasföretag; ett kreativt småländskt företag med stor flexibilitet och korta beslutsvägar.