NS Norisol Sverige AB > Isolering av kyl- och frystekniska anläggningar

Isolering av kyl- och frystekniska anläggningar

Isolering av kyltekniska och frystekniska anläggningar kräver stor kunskap om isoleringsteknik och material. Hos NS Norisol har vi den kunskapen.


När man isolerar kyltekniska anläggningar är valet av isoleringsteknik viktig. Det har inte bara betydelse för anläggningens effekt och ekonomi utan även för dess underhåll och livslängd.

Valet av isoleringsmaterial varierar med uppgiftens karaktär, innehållets och omgivningens temperatur samt anläggningens placering. Det kan handla om rörinstallationer, kylrum, fartyg, tankanläggningar etc.

Läs mer om Isolering av kyl- och frystekniska anläggningar på företagets hemsida

NS Norisol Sverige AB
Hemsida: www.norisol.com

NS Norisol Sverige AB

Norisol är leverantör och entreprenör inom isolering, teknisk isolering, passivt brandskydd, rörisolering, industriisolering, bullerisolering, betonghåltagning, byggnadsställningar, byggställningar och ställningsbyggnation, samt ytbehandling, asbestsanering, skeppsinredning och fasadentreprenad.

Vår verksamhet inom isolering, såsom teknisk isolering, rorisolering och de övriga ovan nämnda områdena omfattar leverans av tjänster, produkter och knowhow inom områden av energioptimering, ställnings- och väderskyddssystem, reducering av ljud och buller samt brandisolering.