Svenska Termoträ AB > Isolering av Växthus

Isolering av Växthus

Husisolering, isolering av växthus. Termoträ passar lika bra som tilläggsisolering ovanpå befintlig isolering, som i nybyggnation


Vad sägs om ett timmerhus inne i ett växthus!

Anders Solvarm har byggt sig ett vackert timmerhus som han sedan byggt ett växthus runt om. Huset är naturligtvis isolerat med Termoträ.

Svenska Termoträ är idag ett stort litet företag. I 20 år har vi tillverkat, sålt och installerat vår träfiberisolering. Vårt företag har gått från att vara en liten svensk miljövänlig uppstickare till att bli ett verkligt kvalitetsalternativ till den massproducerande mineralullsindustrin.

Termoträ träfiberisolering med dess unika isoleringsegenskaper är idag ett etablerat begrepp bland stora delar av Sveriges byggindustri.

Termoträ passar lika bra som tilläggsisolering ovanpå befintlig isolering, som i nybyggnation.

Läs mer om Isolering av Växthus på företagets hemsida

Svenska Termoträ AB
Hemsida: www.termotra.se

Svenska Termoträ AB

Svenska Termoträ AB är tillverkare av miljövänlig träfiberisolering. Tilläggsisolering med träfiber kan användas vid isolering såväl vid nybyggnation och/eller ovanpå befintlig isolering. REI120. Lika bra som stenull vid brand. Godkännande för passivhusväggar= 40 cm isoleringstjocklek. Sättningssäkert även vid transport av prefabelement