Svenska Termoträ AB > Isolering vid ombyggnad av Bristolhuset

Isolering vid ombyggnad av Bristolhuset

Tilläggsisolering med träfiber.Termoträ passar lika bra som tilläggsisolering ovanpå befintlig isolering, som i nybyggnation


Byggnadstekniskt
Huset är renoverat med mycket varsam arkitektonisk- och teknisk hand. Allt som gått att använda från husets begynnelse har renoverats och används på nytt. Gamla arbetsmetoder och material har används. Termoträ har här används som tilläggsisolering i väggar och tak. Ett flertal provningar har under projektets gång utförts på installerad produkt i huset med mycket god dokumentation. Eftersom det är ett renoveringsobjekt har många "speciallösningar" genomförts.

Svenska Termoträ är idag ett stort litet företag. I 20 år har vi tillverkat, sålt och installerat vår träfiberisolering. Vårt företag har gått från att vara en liten svensk miljövänlig uppstickare till att bli ett verkligt kvalitetsalternativ till den massproducerande mineralullsindustrin.

Termoträ träfiberisolering med dess unika isoleringsegenskaper är idag ett etablerat begrepp bland stora delar av Sveriges byggindustri.

Termoträ passar lika bra som tilläggsisolering ovanpå befintlig isolering, som i nybyggnation.

Läs mer om Isolering vid ombyggnad av Bristolhuset på företagets hemsida

Svenska Termoträ AB
Hemsida: www.termotra.se

Svenska Termoträ AB

Svenska Termoträ AB är tillverkare av miljövänlig träfiberisolering. Tilläggsisolering med träfiber kan användas vid isolering såväl vid nybyggnation och/eller ovanpå befintlig isolering. REI120. Lika bra som stenull vid brand. Godkännande för passivhusväggar= 40 cm isoleringstjocklek. Sättningssäkert även vid transport av prefabelement