Sthlm Isolering AB > Isolering Vindsbjälklag

Isolering Vindsbjälklag

Sthlm Isolering AB utför isolering av vindsbjälklag i Stockholm med omnejd.


När du bygger till, om eller nytt så är det mest kostnadseffektivt att låta oss isolera med lösull på vindsbjälklaget. Arbetet är oftast utfört på bara ett par timmar och vi ger fem års installationsgaranti.

Innan vi påbörjar arbetet så går vi tillsammans igenom egenkontrollen och ser till så att luftningar är rätt gjorda, att tätskiktet är helt, ytorna stämmer mm.

Läs mer om Isolering Vindsbjälklag på företagets hemsida

Sthlm Isolering AB
Hemsida: www.sthlmisolering.se

Sthlm Isolering AB

Stockholms Miljöisolering AB arbetar med isoleringsarbete, golvisolering, väggisolering, tilläggsisolering mm i Stockholm och Mälardalen.

Vi är ett isoleringsföretag i tiden, vi tänker inte bara på hur bra isoleringen vi arbetar med är utan även på miljön runt omkring oss, det är ju egentligen en “förnyelsebar” isolering vi använder oss utav. Sen att det har bättre värden än andra isolermaterial gör ju inte saken sämre.

Från kalla villagolv till industrihallar – vi gör allt! Vi åtar oss jobb på nya eller äldre hus i behov av isolering.

Extra sökord: Isoleringsföretag, Isoleringsentreprenad, Isoleringsentreprenader, Cellulosabaserad isolering, Cellulosaisolering, Cellulosabaserade isolerskivor, Isolering med cellull.