NCC Infrastructure > Järnvägar

Järnvägar

Vi bygger och underhåller Sveriges järnvägar NCC bidrar till framtidens hållbara järnväg. Med hjälp av helhetsansvar och innovativa lösningar kan vi bygga mer infrastruktur för pengarna.

De närmaste åren står en rad stora satsningar på det svenska järnvägsnätet för dörren. Dels handlar det om utmaningen i att rusta upp den befintliga järnvägen. Men även satsningar på en ny höghastighetsjärnväg står på agendan.

Vi bygger mer järnväg för pengarna
NCC vill självklart vara med bidra till utvecklingen av framtidens komplexa järnvägsprojekt. Vi har alla förutsättningar. Med oss på resan har vi vår gedigna erfarenhet från stora infrastrukturprojekt. Vi är vana vid att ta ansvar för hela projektet, hela vägen. Dessutom har vi lång erfarenhet av samverkan med olika aktörer. Innovativa lösningar och projektstyrning är ytterligare faktorer som inte sällan leder till att vi blir klara före tidplan och under budget.

Bygga järnväg med minimala störningar
Att minimera störningar under byggtiden har blivit något av en paradgren för oss på NCC genom åren. Vi har en unik förmåga att genomföra komplexa projekt under pågående verksamhet. Att minimera störningar är även bra ur säkerhetssynpunkt, både för tredje man och för dem som befinner sig på arbetsplatsen eftersom vi kan bygga bort onödiga risker.

Läs mer om Järnvägar på företagets hemsida

NCC Infrastructure

NCC Infrastructure är verksamma inom anläggningsområdet. Vi bygger och underhåller infrastruktur såsom vägar, broar och tunnlar, vindkraftsparker och VA.

Affärsområde NCC Infrastructure levererar hela infrastrukturprojekt, från design och konstruktion till produktion och service – utifrån en verksamhet som är indelad i fyra divisioner:

Division Civil Engineering Sverige respektive Civil Engineering Norge specialiserar sig på större infrastrukturprojekt som tunnlar, vägar och järnvägar, men även projekt med komplicerade betongkonstruktioner.

Division Infra arbetar med mindre och medelstora uppdrag inom infrastrukturområdet, framförallt erbjuds olika typer av koncept och service. Några exempel är mark- och rörarbeten, schaktfritt ledningsbyggande, vindkraft och VA-process.

Division Road Services erbjuder helhetslösningar för drift- och vägservice.

Affärsområdet har idag en stark position i Sverige, som tillsammans med Norge är den främsta tillväxtmarknaden. I övriga Norden har NCC Infrastructure en mindre marknadsandel.

Kunderna återfinns framförallt inom den offentliga sektorn. Lokal närvaro är ofta ett krav, inte minst för de små och medelstora uppdragen där den lokala konkurrensen är stor. De större projekten är utsatta för internationell konkurrens och kräver specialistkompetens på hög nivå.