Kåbe-Mattan AB > Kåbe Golvgaller

Kåbe Golvgaller

Kåbe Golvgaller är ett damklacksäkert golvgaller i stål från Kåbe Mattan för invändigt och utvändigt bruk där genomsläpplighet av luft, vatten och smuts önskas.


Kåbe Golvgaller installeras utmed glaspartier och skyltfönster som konvektorgaller i golv. Golvgallret kan även användas i t.ex. fönsterbänkar, elementskydd och golvrännor.

Gallret är fribärande och klarar normal gångtrafik upp till 800 mm i bredd (B-måttsriktningen). Längden anpassas efter behov och kan göras oändlig när modulerna om 1200 mm läggs efter varandra.

Kåbe Golvgaller tillverkas normalt i varmförzinkat stål och installeras löst i ingjuten ram eller på vinkelprofil av aluminium. Vinklade installationer kan också göras.

Läs mer om Kåbe Golvgaller på företagets hemsida

Kåbe-Mattan AB
Hemsida: https://www.kabe-mattan.com/sv-se/

Kåbe-Mattan AB

Kåbe-Mattan AB är en av Sveriges ledande tillverkare av produkter för effektiva entrélösningar såsom entrémattor, skrapgaller, entrégaller torkmattor, dörrmattor, konvektorgaller och ingjutningsramar mm.

Kåbe-mattan har tillverkat entrémattor sedan företaget startade 1944. Under mer än 75 år har kvalitet och produktutveckling alltid legat i fokus. Att det givit effekt kan avläsas i det faktum att vår Originalmatta är den ledande produkten på marknaden i Sverige. Vi är givetvis stolta över vår marknadsledande position, dock inte nöjda. Därför fortsätter vi att utveckla våra produkter. Vi fortsätter också att värna om den yrkeskunskap och det hantverk som gör det möjligt att hålla hög kvalitet på alla våra produkter.

Principen för en entré är att man skall kunna gå av sig smutsen. En Kåbe-entré är därför ofta uppbyggd i tre zoner, Kåbex skrapgallerzon, Kåbe-originalzon samt Kåbe textilzon. Detta system skyddar golven mycket bra har det visat sig.

En annan produkt som vi är särskilt stolta över är våra konvektorgaller. Anpassade för att låta luften strömma fritt, samtidigt som de även hindrar små föremål att komma in. Bra luft är en viktig miljöfaktor och våra konvektorgaller hjälper dig med det oavsett om du behöver fönstergaller eller golvgaller.

Våra produkter finns över hela landet, från köpcentrum till bostadsrätter, arenor till muséer. Vill du göra en bra entré, Välkommen till oss!

Våra mattor är 100 % återvinningsbara. Vi tar emot och återvinner din gamla matta när du är klar med den. Räkna dock inte med att det sker allt för fort då de håller länge. Vi lämnar upp till 10 års garanti på våra produkter.

Produkter: Entrémattor, dörrmattor, skrapgaller, konvektorgaller, entrégaller, torkmattor, gummimattor, textilmattor, kokosmattor