Kåbe-Mattan AB > Kåbe Ingjutningsram

Kåbe Ingjutningsram

Kåbe-Mattans ingjutningsramar tillverkas av naturaluminium i en speciallegering som är betongresistent.

Ingjutningsramarna förses som standard med vridbara kramlor längd 100 mm som är nitade mot den undre flänsen.

Kramlorna kan på detta sätt vridas i önskad riktning i samband med ingjutningen. Ingjutningsramarna förses efter behov med stag med den ena flänsen neråt som transportsäkring och som mothåll för att undvika att ramen slår sig vid ingjutning. Vid ramar som har stort A-mått (bredd) där det ska ligga en två- eller flerdelad matta kan staget samtidigt användas som skiljevägg sk. mellanstag med ena flänsen uppåt för att undvika att mattorna glider in i varandra. Vid större ingjutningsramar behöver man dela upp ramen i flera delar pga. transport och hanterlighet. Detta görs vanligtvis efter en av de två modeller som redovisas nedan. Alternativt kan Kåbe ingjutningsram för ihopmontering på plats användas, se nästa sida. Oregelbundna ramar tillverkas som regel alltid färdiga från fabrik. Ingjutningsramar kan även fås i guld- eller svartanodiserat utförande.

Läs mer om Kåbe Ingjutningsram på företagets hemsida

Kåbe-Mattan AB
Hemsida: https://www.kabe-mattan.com/sv-se/

Kåbe-Mattan AB

Kåbe-Mattan AB är en av Sveriges ledande tillverkare av produkter för effektiva entrélösningar såsom entrémattor, skrapgaller, entrégaller torkmattor, dörrmattor, konvektorgaller och ingjutningsramar mm.

Kåbe-mattan har tillverkat entrémattor sedan företaget startade 1944. Under mer än 75 år har kvalitet och produktutveckling alltid legat i fokus. Att det givit effekt kan avläsas i det faktum att vår Originalmatta är den ledande produkten på marknaden i Sverige. Vi är givetvis stolta över vår marknadsledande position, dock inte nöjda. Därför fortsätter vi att utveckla våra produkter. Vi fortsätter också att värna om den yrkeskunskap och det hantverk som gör det möjligt att hålla hög kvalitet på alla våra produkter.

Principen för en entré är att man skall kunna gå av sig smutsen. En Kåbe-entré är därför ofta uppbyggd i tre zoner, Kåbex skrapgallerzon, Kåbe-originalzon samt Kåbe textilzon. Detta system skyddar golven mycket bra har det visat sig.

En annan produkt som vi är särskilt stolta över är våra konvektorgaller. Anpassade för att låta luften strömma fritt, samtidigt som de även hindrar små föremål att komma in. Bra luft är en viktig miljöfaktor och våra konvektorgaller hjälper dig med det oavsett om du behöver fönstergaller eller golvgaller.

Våra produkter finns över hela landet, från köpcentrum till bostadsrätter, arenor till muséer. Vill du göra en bra entré, Välkommen till oss!

Våra mattor är 100 % återvinningsbara. Vi tar emot och återvinner din gamla matta när du är klar med den. Räkna dock inte med att det sker allt för fort då de håller länge. Vi lämnar upp till 10 års garanti på våra produkter.

Produkter: Entrémattor, dörrmattor, skrapgaller, konvektorgaller, entrégaller, torkmattor, gummimattor, textilmattor, kokosmattor