AB Gustaf Kähr > Kährs Activity Floor

Kährs Activity Floor

Kährs Activity Floor skapar en optimal yta för alla slags sportaktiviteter. Den patenterade konstruktionen gör att golvet kan installeras snabbt och enkelt.


Läs mer om Kährs Activity Floor på företagets hemsida

AB Gustaf Kähr
Hemsida: http://www.kahrs.com

AB Gustaf Kähr

Naturen skapar, vi väljer ut och designar.

Naturen är en fantastisk skapare av mångfald. Olika trämaterial har olika färg, karaktär och mönster beroende på var i trädet det sågas. För att utnyttja det har vi utvecklat ett unikt system att granska och sortera det sågade trämaterialet efter karaktär och utseende. Det gör att Kährs kan tillverka och erbjuda trägolv med olika utseenden, uttryck och stil.