Svensk Sjöentreprenad AB > Kajreparationer och övrigt anläggningsdykeri

Kajreparationer och övrigt anläggningsdykeri

Svensk Sjöentreprenad utför kajreparationer och andra typer av anläggningsdykeri.

Vi har även en mycket bred erfarehet av att genomföra de flesta övriga typer av uppdrag, som:

  • Svetsning av påseglingsskador
  • Kapning av stål genom undervattensbränning
  • Olika typer av betongarbeten
  • Reparation av betong och stålpålar
  • Montage av dagvattengenomföringar
  • Fendermontage
  • Kärnborrning och vajersågning
  • Sprängning

Läs mer om Kajreparationer och övrigt anläggningsdykeri på företagets hemsida

Svensk Sjöentreprenad AB
Hemsida: www.sse-ab.se

Svensk Sjöentreprenad AB

Svensk Sjöentreprenad AB är ett komplett företag inom dykentreprenad, fartygsdykeri, grundläggningar, kabelspolningar mm.

Vi är ett företag som via bred erfarenhet och unika resurser har möjlighet att erbjuda Er rationella och kostnadseffektiva helhetslösningar i samband med Era undervattens- och sjöbaserade projekt. Vår strävan är alltid att uppfylla Era krav och förväntningar i våra utföranden samt att Ni alltid ska få en slutprodukt med rätt kvalitet.

Vi tror att vårt kunnande och vår flexibilitet i förening med en positivanda hjälper oss att säkerställa de krav Ni kan komma att ställa på oss.