Stockholms Vattenentreprenader AB > Kajreparationer och övrigt anläggningsdykeri

Kajreparationer och övrigt anläggningsdykeri

Stockholms Vattenentreprenader utför kajreparationer och andra typer av anläggningsdykeri i Stockholm med omnejd.

Vi har även en mycket bred erfarehet av att genomföra de flesta övriga typer av uppdrag, som:

  • Svetsning av påseglingsskador
  • Kapning av stål genom undervattensbränning
  • Olika typer av betongarbeten
  • Reparation av betong och stålpålar
  • Montage av dagvattengenomföringar
  • Fendermontage
  • Kärnborrning och vajersågning
  • Sprängning

Läs mer om Kajreparationer och övrigt anläggningsdykeri på företagets hemsida

Stockholms Vattenentreprenader AB
Hemsida: www.sse-ab.se

Stockholms Vattenentreprenader AB

Vi är ett dykföretag med säte i Stockholm, men vi utför dykarbeten i hela Sverige.