Måleriråd Lars E.G. Magnusson AB > KALKYLUPPDRAG

KALKYLUPPDRAG

Köp av enstaka kalkyluppdrag

Det här gör vi med Er förfrågan: Vi läser igenom alla bygghandlingar (AF-del, ram/byggbeskrivning, rumsbeskrivning + övriga handlingar). Vi ställer upp en frågeställningslista (så ni/vi undviker så många frågetecken & reservationer som möjligt). Vi mängdar (mäter) upp alla ytor på ritningarna som ska målas och prissättas. Vi prissätter alla mängder med behandlingsserier som efterfrågas i handlingarna. Vi ställer upp en sammanställning (av alla mängder och priser med en kostnadstabell så ni ser vad som ingår i priserna). Vi ställer upp ett följebrev (där vi specificerar vad som ingår/inte ingår och vilka handlingar vi utgått ifrån). Vi genererar ett anbudsförslag (som laddas upp på Ert konto hos oss, har ni inget konto ingår det), enkelt för Er att justera. Vi ställer upp på frågor och funderingar (från Er beställare) som kan uppstå då ni lämnat Ert anbud.

Läs mer om KALKYLUPPDRAG på företagets hemsida

Måleriråd Lars E.G. Magnusson AB
Hemsida: https://www.malerirad.se/

Måleriråd Lars E.G. Magnusson AB

MåleriRåd AB är etablerade målerikonsulter sedan 1983.
Vi finns placerade i Haninge, Vega (ca 2 mil söder om Stockholm city).
Vi är en grupp (5 st konsulter) specialiserade på kalkylering i måleribranschen.

Dagligen hjälper vi företag & organisationer med upphandling, dvs vi mäter ritningar och läser byggnadstekniska dokument som ska följas inför upphandling & under pågående projekt.

Utöver att vi hjälper till med upphandlingar kan vi erbjuda system som ni kan ansluta er till för att själva utföra kostnadsberäkningar.
Denna kombination kan ingen annan konsult inom vårat område kan erbjuda.