AQVIS Miljö AB > Kanalrenovering, Göta Kanal

Kanalrenovering, Göta Kanal

AQVIS Miljöspont från AQVIS Miljö AB användes vid restaurationen utav Hulta Sluss i Göta Kanal.


I de biologiska dammarna finns givetvis en pumpanläggning för att cirkulera vatten och på så vis flytta partiklar till växtdelen. I baddammen finns även ett sedimentationssteg.

Vårt byggmaterial AQVIS sponten lämpar sig väl till byggnation av ekologiska dammar då man ofta önskar bygga en baddamm med svängda former som naturligt skall smälta in i miljön.

Fler bilder på ekologiska dammar ser du på AQVIS hemsida.

Läs mer om Kanalrenovering, Göta Kanal på företagets hemsida

AQVIS Miljö AB
Hemsida: www.aqvis.com

AQVIS Miljö AB

Aqvis Miljö AB är ett innovativt mindre företag som marknadsför den egna produkten AQVIS Miljöspont. AQVIS Miljöspont tillverkas i återvunnen HD Polyeten. Vår plastspont gör skillnad som markspont, tätkärna form i mark och vattenprojekt såsom kaj & pir byggen / reparationer.