Processfilter Sweden AB > Kassettfilter & Patronfilter

Kassettfilter & Patronfilter

Processfilter Sweden AB erbjuder kassettfilter och patronfilter med effektiv stoftavskiljning baserad på stor erfarenhet


Avlägsnande av stoft från produktionslokalerna är nödvändigt för att människor och maskiner skall fungera optimalt. FMK 25 filterserie är utvecklad på bakgrund av ett väl beprövat kassettfilterprogram, som bestått provet under de mest skilda förhållanden i ett flertal branscher.

Läs mer om Kassettfilter & Patronfilter på företagets hemsida

Processfilter Sweden AB
Hemsida: www.processfilter.se

Processfilter Sweden AB

Processfilter Sweden AB utför leverans och byggnation av anläggningar för stoftavskiljning, ventilation, fläktar, vacuumanläggningar och industrifilter samt filteranalyser, miljömätningar och service mm.

Vi ger människor över hela världen en renare industrimiljö, fri från luftföroreningar.

Med utgångspunkt från våra kunders behov att optimera hanteringen av stoft och rökgaser från olika processer levererar vi driftsäkra och lönsamma lösningar med minsta möjliga underhåll. Vår processventilation ska dessutom kunna bidra till att förbättra kundernas produktionslinjer och vid behov återvinna materialen.

Med våra egna produkter under varumärket Processfilter Sweden och våra samarbetspartners produkter står vi för över tusentals installationer inom processventilation över hela världen. Samarbetet vi har med våra leverantörer och uppdragsgivare är unikt, tillsammans kan vi förutom att utveckla och leverera nyckelfärdiga industrifilteranläggningar även modifiera kundens redan befintliga anläggningar vid behov.

Huvudparten av våra anläggningar tillverkas i Sverige och våra styrsystem ritas, programmeras och byggs i egen regi.

Filter, Fläktar, Stoftfilter, Industrifilter, Rökgasfilter, Processfilter,