Svensk Sjöentreprenad AB > Katodiskt skydd för stålkonstruktioner

Katodiskt skydd för stålkonstruktioner

Svensk Sjöentreprenad utför installation av katodiskt skydd för stålkonstruktioner. Korrosion kan stoppas genom att ett katodiskt skydd installeras.

Korrosion på konstruktioner under vatten uppträder i regel som gropfrätning. Korrosionshastigheter på 0.3 till 0.4 mm/år är inte onormalt. Genomfrätning av en spont kan uppträda redan efter 20-25 år, vilket kan förorsaka att fyllnadsmaterialet i kajen vaskas ut och sättningar och ras uppstår i kajen.

Läs mer om Katodiskt skydd för stålkonstruktioner på företagets hemsida

Svensk Sjöentreprenad AB
Hemsida: www.sse-ab.se

Svensk Sjöentreprenad AB

Svensk Sjöentreprenad AB är ett komplett företag inom dykentreprenad, fartygsdykeri, grundläggningar, kabelspolningar mm.

Vi är ett företag som via bred erfarenhet och unika resurser har möjlighet att erbjuda Er rationella och kostnadseffektiva helhetslösningar i samband med Era undervattens- och sjöbaserade projekt. Vår strävan är alltid att uppfylla Era krav och förväntningar i våra utföranden samt att Ni alltid ska få en slutprodukt med rätt kvalitet.

Vi tror att vårt kunnande och vår flexibilitet i förening med en positivanda hjälper oss att säkerställa de krav Ni kan komma att ställa på oss.