Stockholms Vattenentreprenader AB > Katodiskt skydd för stålkonstruktioner

Katodiskt skydd för stålkonstruktioner

Stockholms Vattenentreprenader utför installation av katodiskt skydd för stålkonstruktioner. Korrosion kan stoppas genom att ett katodiskt skydd installeras.

Korrosion på konstruktioner under vatten uppträder i regel som gropfrätning. Korrosionshastigheter på 0.3 till 0.4 mm/år är inte onormalt. Genomfrätning av en spont kan uppträda redan efter 20-25 år, vilket kan förorsaka att fyllnadsmaterialet i kajen vaskas ut och sättningar och ras uppstår i kajen.

Läs mer om Katodiskt skydd för stålkonstruktioner på företagets hemsida

Stockholms Vattenentreprenader AB
Hemsida: www.sse-ab.se

Stockholms Vattenentreprenader AB

Vi är ett dykföretag med säte i Stockholm, men vi utför dykarbeten i hela Sverige.