Kiilto AB > Kiilto Golvlack

Kiilto Golvlack

Kiilto Golvlack ger trägolvet bästa resultat och hållbarhet. Produktgruppen består av Grundlack samt Topplack för både bostäder, offentlig miljö och sportgolv.

Läs mer om Kiilto Golvlack på företagets hemsida

Kiilto AB
Hemsida: www.kiilto.se

Kiilto AB

Kiilto AB tillverkar lim- och tätningsprodukter, med egen produktutveckling i Tammerfors, för byggbranschen och för industriell tillverkning.

Vi är en leverantör av kompletta byggsystem och vårt produktsortiment består av: Golv- och Vägglim, olika Monteringslimmer, Golvlack, Våtrumssäkra Tätskikt, Spackel för Golv och Vägg samt Fix- och Fogmassor för kakel och klinker. m.m.

Vårt Industrisortiment består av lim för trä- och metall- industri, fordons- och skeppsbyggnadsindusrin, pappers, förpacknings- och grafisk industri samt skoindustrin.

Kiilto är ett finskt familjeföretag i tredje generationen som sedan 1919 verkar inom den kemiska industrin. Moderbolaget Kiilto Oy är stationerat i Tammerfors och har idag Kiiltobolag (Kiilto Family) i Finland, Sverige, Estland, Ryssland, Ukraina, Polen, Lettland, Litauen och Vitryssland. i Sverige drivs dotterbolaget Kiilto AB med huvudkontor, utbildningscenter och centrallager i Täby. Kiilto AB grundades 1987. Kiilto Familykoncernen har ungefär 800 anställda och omsätter ca 150 miljoner EUR per år.

Hörnstenarna i all vår verksamhet är högkvalitativa produkter, egen produktutveckling, snabba och pålitliga leveranser samt mångsidig kundutbildning och teknisk support.