Kiilto AB > Kiilto Tätskikt

Kiilto Tätskikt

Kiilto Tätskikt - branschgodkända våtrumsystem för vägg och golv. Sortimenten innehåller både folie- och rollbara systemlösningar.

Läs mer om Kiilto Tätskikt på företagets hemsida

Kiilto AB
Hemsida: www.kiilto.se

Kiilto AB

Kiilto AB tillverkar lim- och tätningsprodukter, med egen produktutveckling i Tammerfors, för byggbranschen och för industriell tillverkning.

Vi är en leverantör av kompletta byggsystem och vårt produktsortiment består av: Golv- och Vägglim, olika Monteringslimmer, Golvlack, Våtrumssäkra Tätskikt, Spackel för Golv och Vägg samt Fix- och Fogmassor för kakel och klinker. m.m.

Vårt Industrisortiment består av lim för trä- och metall- industri, fordons- och skeppsbyggnadsindusrin, pappers, förpacknings- och grafisk industri samt skoindustrin.

Kiilto är ett finskt familjeföretag i tredje generationen som sedan 1919 verkar inom den kemiska industrin. Moderbolaget Kiilto Oy är stationerat i Tammerfors och har idag Kiiltobolag (Kiilto Family) i Finland, Sverige, Estland, Ryssland, Ukraina, Polen, Lettland, Litauen och Vitryssland. i Sverige drivs dotterbolaget Kiilto AB med huvudkontor, utbildningscenter och centrallager i Täby. Kiilto AB grundades 1987. Kiilto Familykoncernen har ungefär 800 anställda och omsätter ca 150 miljoner EUR per år.

Hörnstenarna i all vår verksamhet är högkvalitativa produkter, egen produktutveckling, snabba och pålitliga leveranser samt mångsidig kundutbildning och teknisk support.