Golvbolaget Stockholm AB > Klimatgolv

Klimatgolv

En optimal kontorsmiljö ställer höga krav, inte bara tekniska krav på de olika system som ombesörjer själva miljön utan även krav i termer som tillgänglighet, service, underhåll och flexibilitet för att möta framtida behov.

Systembekrivning

En optimal kontorsmiljö ställer höga krav, inte bara tekniska krav på de olika system som ombesörjer själva miljön utan även krav i termer som tillgänglighet, service, underhåll och flexibilitet för att möta framtida behov. D.v.s. krav som i långa loppet säkerställer en god ekonomi.

I de flesta moderna kontorsmiljöer utgör värme ett problem. Höga komfortkrav, bättre belysning och fler kontorsmaskiner har gjort att värmelasterna ökat. Ett tilltagande kylbehov ställer allt högre krav på fastigheters klimatanläggning och därmed på dess flexibilitet.

Mot bakgrund av detta kan man ställa följande krav på en funktionell och maximalt flexibel kontorsmiljö.

* Klimatanläggningen skall enkelt kunna anpassas efter nya förutsättningar och behov,
* Klimatet skall vara individuellt reglerbart vid varje arbetsplats,
* Elsystemet skall lätt kunna modifieras,
* Datasystemet skall utan stora ingrepp kunna installeras och förändras,
* Belysningen skall enkelt kunna ändras,
* Samtliga system skall vara lättillgängliga avseende service och underhåll.

Dessa krav anser vi vara dåligt tillgodosedda vid traditionellt byggande. Traditionella installationssystem har mycket låg flexibilitet och kan endast förändras i liten utsträckning. Större förändringar är svåra att genomföra och blir mycket kostsamma.

Flexibel kontorsmiljö

Flexible Space System är installationssystemet som på ett enkelt sätt lägger grunden för en flexibel kontorsmiljö, med kapacitet att möta alla de krav som kan förekomma i ett modernt kontor.

Systemet bygger på principen om installationsgolv med integrerad mediaförsörjning. Installationsgolvet byggs upp ovanpå bjälklaget, och i utrymmet mellan golv och bjälklag sker sedan all mediadistribution.

Hit förläggs kablar för el-, tele- och datakraft, rör för VVS och här distribueras luften för att styra inomhusklimatet.

Läs mer om Klimatgolv på företagets hemsida

Golvbolaget Stockholm AB
Hemsida: www.golvbolaget.se

Golvbolaget Stockholm AB

Golvbolaget har mycket lång erfarenhet inom installationsgolvbranschen, en erfarenhet vi delar med våra samarbetspartner, väletablerade tillverkare såsom t.e.x Lindner (Goldbach) från Tyskland, Marazzi från Italien och Liebert Hiross (Flexible Space System - Klimatgolv). Dessutom får du hos oss en helhetslösning, vi levererar samt installera ditt nya systemgolv.