Industri & Skadesanering AB > Klottersanering och klotterskydd

Klottersanering och klotterskydd

Industri & Skadesanering AB i Järfälla utför klottersanering i Stockholm med omnejd.

Klottersanering utförs med hjälp av mobila högtryckstvättningssläp med hetvattenpanna. Vi arbetar ständigt för att hitta de bästa och snällaste saneringskemikalierna för att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt. Vi klotterskyddar givetvis också. Klotterskydd fungerar som en skyddande hinna man lägger på ytan man vill skydda, när man sedan utsätts för klotter sköljer man bort klotterskyddet och klottret med hetvatten och sedan applicerar man nytt klotterskydd. Du slipper på så vis kostnaden för kemikalier och miljöpåverkan blir mindre för att nämna ett par av fördelarna.

Läs mer om Klottersanering och klotterskydd på företagets hemsida

Industri & Skadesanering AB
Hemsida: www.iskad.se

Industri & Skadesanering AB

Industri & Skadesanering AB jobbar med exempelvis: cisternrengöring, miljöinventering, luktsanering, passivering, rengöring av processystem mm i Stockholm.

Industri & Skadesanering AB utför kvalificerade saneringsuppdrag i de mest skiftande miljöer och har specialutbildad personal och andra resurser i form av maskiner och hjälpmaterial för att klara de flesta uppdrag som

Anlita Industri & Skadesanering AB - proffset på rengöring och sanering när du behöver hjälp med bland annat: kemikaliesanering, asbestsanering, avfuktning, avloppsspolning, brandsanering, ång- och högtryckstvätt, klottersanering, klotterskydd med mera.

Industri & Skadesanering AB är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö- certifierade enligt BF9K, samt även medlem i Svenskt Näringsliv, Sveriges Byggindustrier, Riv- och saneringsentreprenörerna samt Stockholms Byggmästareförening.