GreeNest Form AB > Kohlhauer PLANTA Classic 100

Kohlhauer PLANTA Classic 100

Skräddarsydda högabsorberande kassetter i aluminiumramar med ytutseende likt övriga bullerskyddsväggar. Kassetterna lämpar sig mycket väl som komplement på reflekterande skärmar, väggar etc. Från GreeNest Form AB


Alla typerna är testade för att uppfylla nuvarande EN-normer vad gäller akustiska såväl som konstruktiva egenskaper och har uppnått den högsta klassen inom segmentet.

Läs mer om Kohlhauer PLANTA Classic 100 på företagets hemsida

GreeNest Form AB
Hemsida: www.gnf.eu

GreeNest Form AB

GreeNest Form AB är ett företag som är leverantör och tillverkare av bullerskydd såsom gröna bullerskärmar eller bullerplank och lokalaskärmar som det även kallas.

Vi är ett litet företag men en stor resurs för de stora aktörerna inom infrastrukturområdet. Företaget startades 1996 av Berndt Sparrwardt Efter ägarbyte 2008 drivs företaget vidare av Anders Lindgren, vi har tillsammans flerårig erfarenhet av ledande befattningar i bygg- och anläggningsbranschen. Vi vill vara er samarbetspartner både när det gäller nyproduktion, som vid reparationer av befintligt bestånd.

Vi erbjuder tjänster med gröna förtecken och är mycket måna om att göra minsta möjliga negativa miljöpåverkan.

Vi riktar oss i första hand till företag, t.ex. Vägverket, Banverket och de större entreprenörerna inom branschen. I undantagsfall utför vi även uppdrag åt privatpersoner. Vi verkar över hela Sverige.

Ljudreducerande plank, Ljudreducerande skärmar, Akustikskärmar, Akustikplank Träskärmar för bullerdämpning, Glasskärmar för bullerdämpning