GreeNest Form AB > Kohlhauer PLANTA Classic 200

Kohlhauer PLANTA Classic 200

Den gröna Kohlhauer PLANTA Classic 200 bullerskyddsväggen, modell Extensiv, är högabsorberande och ljuddämpande. Växterna klättrar uppåt som rankor och får utmärkt stöd av väggens yta med spaljékaraktär. Från GreeNest Form AB.


Den gröna Kohlhauer PLANTA Classic 200 bullerskyddsväggen modell ”Extensiv” är utformad för att delvis kunna täckas av växter efter medellång eller längre tid. Eventuell plantering av växter görs indirekt, dvs. de sätt i jorden intill väggen på en eller båda sidor. Växterna klättrar uppåt som rankor och får utmärkt stöd av väggens yta med spaljékaraktär. Den vattenmagasinerande stenullen tar upp nederbörd eller vattentillskott och utjämnar fuktkvoten i planteringsjorden så att god tillväxt sker även under längre torrperioder. Skärmen fungerar även så att den kyler av växtmiljön vid extrem hetta genom solinstrålning.

Fördelar:

* Utmärkta klättringsmöjligheter för växter
* Vattenmagasin för växterna
* Utmärkta ljuddämpande och – absorberande egenskaper
* Konstruktion med lång livslängd
* Slank, lätt och flexibel elementkonstruktion
* Förbättrad luftkvalitet tack vare ytor som planteras med växter
* Låga bygg- och driftskostnader
* Endast återvinningsbara material

Läs mer om Kohlhauer PLANTA Classic 200 på företagets hemsida

GreeNest Form AB
Hemsida: www.gnf.eu

GreeNest Form AB

GreeNest Form AB är ett företag som är leverantör och tillverkare av bullerskydd såsom gröna bullerskärmar eller bullerplank och lokalaskärmar som det även kallas.

Vi är ett litet företag men en stor resurs för de stora aktörerna inom infrastrukturområdet. Företaget startades 1996 av Berndt Sparrwardt Efter ägarbyte 2008 drivs företaget vidare av Anders Lindgren, vi har tillsammans flerårig erfarenhet av ledande befattningar i bygg- och anläggningsbranschen. Vi vill vara er samarbetspartner både när det gäller nyproduktion, som vid reparationer av befintligt bestånd.

Vi erbjuder tjänster med gröna förtecken och är mycket måna om att göra minsta möjliga negativa miljöpåverkan.

Vi riktar oss i första hand till företag, t.ex. Vägverket, Banverket och de större entreprenörerna inom branschen. I undantagsfall utför vi även uppdrag åt privatpersoner. Vi verkar över hela Sverige.

Ljudreducerande plank, Ljudreducerande skärmar, Akustikskärmar, Akustikplank Träskärmar för bullerdämpning, Glasskärmar för bullerdämpning