Eniva AB > Kondensisolering

Kondensisolering

Eniva Isolerproffs AB utför kondensisolering. Isoleringen fungerar som en absorbent och förhindrar att det bildas fritt vatten som droppar ner på oönskad plats.


På industrifastigheter med stora betong eller plåtytor är det vanligt att det bildas kondens. Detta kan lösas med metoden wet-spray, vi tillsätter fibern en limblandning och sprayar en skikt på ca 20mm. Isoleringen fungerar som en absorbent och förhindrar att det bildas fritt vatten som droppar ner på oönskad plats.

Läs mer om Kondensisolering på företagets hemsida

Eniva AB
Hemsida: www.isolerproffs.se

Eniva AB

Eniva Isolerproffs AB arbetar med isoleringsarbeten. Eniva Isolerproffs AB utför tilläggsisolering, byggisolering, polyuretanisolering, kondensisolering, termografering, vacuumsugning med mera. Företaget arbetar med isoleringsmaterial, ekofiber, dragtätning, lösullsisolering, lösull och uthyrning av sprutmaskin med mera i Stockholm och Mälardalen med omnejd.