SIS, Swedish Standards Institute > Konstruktionsstål för verkstad och byggnadsverk

Konstruktionsstål för verkstad och byggnadsverk

Handboken Konstruktionsstål för verkstad och byggnadsverk.

I boken finns viktiga konstruktionsdata och information om de vanligaste tilläggskraven samt vilka stålsorter som är vanliga på den svenska marknaden.

Boken ger också en förklaring till stålbeteckningarna och översikt över äldre beteckningar för stålsorter. Här finns också information om eurokoder, CE-märkning och andra regler kring stål i byggnadsverk.

Läs mer om Konstruktionsstål för verkstad och byggnadsverk på företagets hemsida

SIS, Swedish Standards Institute
Hemsida: www.sis.se

SIS, Swedish Standards Institute

På SIS hjälper vi dig att snabbt och enkelt nå resultat. Med rätt produkt från rätt kunskapskälla blir du helt enkelt mer framgångsrik i ditt arbete. Hos oss kan du köpa standarder, handböcker, checklistor, onlinelösningar och webbtjänster samt utbilda dig inom en rad olika områden.