Midcraft Elteknik AB > Konsultation

Konsultation

Midcraft Elteknik AB i Hägersten är ett elföretag som arbetar med konsultation inom elområdet i Stockholm. Företaget hjälper till med med planering, projektering och rådgivning.

Vid planering av elsystem eller elanläggningar måste man utgå, inte bara från de behov som finns idag, utan även fundera på framtida krav. Vi planerar för kommande behov och föreslår lösningar som gör det enkelt att bygga ut anläggningen när behoven förändras i framtiden.

Läs mer om Konsultation på företagets hemsida

Midcraft Elteknik AB
Hemsida: www.midcraft.se

Midcraft Elteknik AB

Vår verksamhet består i att leverera start till mål tjänster inom el-service och entreprenad i region Stockholm till företag, kommuner, landsting och privatpersoner.
Företagets målsättning är att alltid försöka leverera kunden över deras förväntan med livscykelperspektiv på varor och tjänster.
El företaget Midcraft och laget av Elektriker Stockholm har följande kärnvärden vid leverans:

- Personlig närvaro
- Kundnytta
- Helhetsansvar
- Samverkan