NCC Building Sweden > Kontor

Kontor

Bygga om eller bygga nytt? Vi har både den erfarenhet och kunskap som behövs för att förverkliga dina kontorsdrömmar.

Kontorskunskap från grunden

Vår trygga byggprocess garanterar att du får en byggnad med inbyggda hållbarhetsvärden och som passar din verksamhet och affär.

Läs mer om Kontor på företagets hemsida

NCC Building Sweden

Vi bygger hållbara bostäder, kontor och offentliga och kommersiella lokaler i Sverige.

NCC Building Sweden är verksam i Sverige och bygger framförallt bostäder och kontor men också offentliga lokaler som till exempel skolor, sjukhus och idrottshallar och kommersiella lokaler som butiker och lagerbyggnader.

Även renovering av bostäder och kontor ingår som en allt viktigare del av verksamheten. Många byggnader byggda på 1960 och -70-talen är i stort behov av upprustning och NCC vill vara en stor aktör på den marknaden.

Med hög kompetens inom hållbarhet, digitalisering och partnering utvecklar NCC Building Sweden projekt tillsammans med kunder i tidiga skeden.