Tage Möller Arkitektbyrå AB > Kontorshus Göteborg

Kontorshus Göteborg

Nybyggnad av kontorshus för Sigma, Epsilon, Teleca på Norra Älvstranden Göteborg. Arkitekt: Tage Möller Arkitektbyrå AB.


Vi på Tage Møller Arkitektbyrå AB är en kreativ grupp arkitekter och byggnadsingenjörer som arbetar med arkitektuppdrag för nybyggnad och ombyggnad.

Arkitektbyrån har funnits sedan 1935 och är en av de äldsta arkitektbyråerna i Malmö.

Vårt mål är att i alla uppdrag, oavsett storlek ta till vara de erfarenheter som gjorts och vidareutveckla dem tillsammans med uppdragsgivaren.

Läs mer om Kontorshus Göteborg på företagets hemsida

Tage Möller Arkitektbyrå AB
Hemsida: www.tagemoller.se

Tage Möller Arkitektbyrå AB

Tage Möller Arkitektbyrå i Malmö utför arkitektuppdrag och projektering för både nybyggnader och ombyggnader
av kontorshus, industrier, äldreboende, skolor och bostäder i Skåne.

Vi på Tage Møller Arkitektbyrå AB är en kreativ grupp arkitekter och byggnadsingenjörer som arbetar med arkitektuppdrag för nybyggnad och ombyggnad.

Arkitektbyrån har funnits sedan 1935 och är en av de äldsta arkitektbyråerna i Malmö.

Vårt mål är att i alla uppdrag, oavsett storlek ta till vara de erfarenheter som gjorts och vidareutveckla dem tillsammans med uppdragsgivaren.