Abt Bolagen AB > Krossning

Krossning

ABT Bolagen AB utför krossning. Med ett tiotal mobila krossverk från de största möjliga till de minsta finns en bred maskinpark, som även innehåller sikt och sorteringsverk.

Läs mer om Krossning på företagets hemsida

Abt Bolagen AB
Hemsida: www.abtbolagen.se

Abt Bolagen AB

ABT Bolagen AB utför schakt och markentreprenader med försäljning och leverans av grus, krossning och jordprodukter, transporter och maskintjänster Via våra dotterbolag och samarbetspartners kan vi erbjuda tjänster inom bergsprängning, bergkrossning, specialtransporter samt uthyrning av maskiner med och utan förare. Vi ska uppfylla våra kunders krav och förväntningar på våra tjänster. Våra insatser skall styras av en sammansättning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.