Bröderna Johansson Sandförsäljning AB > Krossprodukter

Krossprodukter

Bröderna Johansson Sandförsäljning är leverantör av krossprodukter som makadam, stenmjöl, väggrus med mera i Göteborg och Kungsbacka med omnejd.

Krossprodukter från Bröderna Johansson Sandförsäljning inkluderar bland annat: väggrus, bärlager, förstärkning, stenmjöl, flis, singel och makadam.

Kontakta Bröderna Johansson Sandförsäljning eller besök hemsidan via länken nedan för mer information om företagets krossprodukter.

Läs mer om Krossprodukter på företagets hemsida

Bröderna Johansson Sandförsäljning AB
Hemsida: www.brjohansson.se

Bröderna Johansson Sandförsäljning AB

Bröderna Johansson Sandförsäljning i Kungsbacka är leverantör av krossprodukter, sandprodukter, jordprodukter, gårdsgrus, gånggrus, makadam, väggrus, kullersten och gatsten med mera i Kungsbacka och Göteborg med omnejd.

Med egna sandtäkter i Fjärås och egen schakttipp för jord- och lermassor, levererar Bröderna Johansson Sandförsäljning AB ca 350 000 ton material årligen. Företagets verksamhetsidé är skräddarsydda leveranser åt våra kunder, oavsett storleken på leveranserna. Det innebär bland annat att vi kan ordna kombinerade transporter, där vi exempelvis levererar sättsand, fiberduk och trädgårdsplattor i samma lass.