Bröderna Johansson Sandförsäljning AB > Kullersten & Gatsten i Göteborg, Kungsbacka

Kullersten & Gatsten i Göteborg, Kungsbacka

Bröderna Johansson Sandförsäljning är leverantör av kullersten och gatsten i Göteborg och Kungsbacka med omnejd.

Bröderna Johansson Sandförsäljning har kullersten och gatsten till försäljning från egna täkter.

Kontakta Bröderna Johansson Sandförsäljning eller besök hemsidan via länken nedan för mer information om företagets kullersten och gatsten.

Läs mer om Kullersten & Gatsten i Göteborg, Kungsbacka på företagets hemsida

Bröderna Johansson Sandförsäljning AB
Hemsida: www.brjohansson.se

Bröderna Johansson Sandförsäljning AB

Bröderna Johansson Sandförsäljning i Kungsbacka är leverantör av krossprodukter, sandprodukter, jordprodukter, gårdsgrus, gånggrus, makadam, väggrus, kullersten och gatsten med mera i Kungsbacka och Göteborg med omnejd.

Med egna sandtäkter i Fjärås och egen schakttipp för jord- och lermassor, levererar Bröderna Johansson Sandförsäljning AB ca 350 000 ton material årligen. Företagets verksamhetsidé är skräddarsydda leveranser åt våra kunder, oavsett storleken på leveranserna. Det innebär bland annat att vi kan ordna kombinerade transporter, där vi exempelvis levererar sättsand, fiberduk och trädgårdsplattor i samma lass.