Pettersson Rostfria Tak AB > Kv. Blekholmen

Kv. Blekholmen

Arbete pågår med expansionsskarv i gesims Kv. Blekholmen, vi svetsar in en rostfri plåt med invulkad gummi för at ta upp röresen i rännan. Gummit täcks sedan med plåt av samma sort som taktäckningen.


Petterssons Rostfria Tak AB i Stockholm är ett byggnadsplåtslageri som arbetar med rostfri plåt till sömsvetsad eller falsade taktäckningar.

Företaget har en fast anställd Fredrik Pettersson. Och ett 10 tal duktiga plåtslagare som vi samarbetar med. Detta gör att vi även kan åta oss större entreprenader. Så länge det handlar om rostfri plåt.

Läs mer om Kv. Blekholmen på företagets hemsida

Pettersson Rostfria Tak AB
Hemsida: www.rostfriatak.se

Pettersson Rostfria Tak AB

Petterssons Rostfria Tak AB i Stockholm är ett byggnadsplåtslageri som arbetar med tätskikt för tak, och rostfri plåt till sömsvetsad eller falsade taktäckningar.

Företaget har en fast anställd Fredrik Pettersson och ett 10 tal duktiga plåtslagare som vi samarbetar med. Detta gör att vi även kan åta oss större entreprenader så länge det handlar om rostfri plåt.

Kontakta Pettersson Rostfria Tak AB för byggnadsplåtslageri och tätskikt för tak i Stockholm.