Puts & Plattsättning AB > Kv Silverfasanen 6, Kristineberg

Kv Silverfasanen 6, Kristineberg

Puts & Plattsättning AB i Stockholm har utfört nedbilning av all puts, omputsning och avfärgning med våtblandad kalkfärg. Målning av fönster.

Läs mer om Kv Silverfasanen 6, Kristineberg på företagets hemsida

Puts & Plattsättning AB
Hemsida: www.putsoplatt.se

Puts & Plattsättning AB

Puts & Plattsättning AB i Stockholm utför fasadputsning, fasadrenovering, plattsättningsentreprenad, byggnadsvård, klass 1 murning, mm.

P&P har genom åren utfört mängder av total eller generalentreprenörer. Detta har gjort att P&P idag har ett mycket brett kontaktnät av duktiga hantverkare (plåt, snickeri, sten, blästrings, konservators, målningsföretag etc). Detta tillsammans med våra 25 välutbildade anställda murare gör att vi kan åta oss även mycket komplexa utvändiga renoveringsarbeten med stora krav på samordning och kvalitet.