Samuelssons Tak > Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö

Samuelssons Tak i Oskarshamn har fokus på kvalitet och miljö. Icopals tillverkning är kvalitetssäkrad enligt ISO 9001 och miljöcertifierad enligt ISO 14001.

Produkterna uppfyller kraven på Boverkets byggregler och genomgår kontroller på Statens Provningsanstalt. Med Icopals produkter får du trygghet från grunden.

Vi arbetar enligt Icopal AB/Tätskiktsgarantier i Norden AB:s ansvarsutfästelse 2+8+5 år, vilken innebär att:

Tätskiktsgarantier i Norden

* 2 år gäller Samuelssons Tak AB:s ansvarsförsäkring
* 8 år gäller Tätskiktsgarantier i Norden AB
* Efter 10 år ingår 5 års materialgaranti
* Garantitiden löper från färdigställande eller slutbesiktning
* Premien är förbetald i 10 år

Läs mer om Kvalitet och miljö på företagets hemsida

Samuelssons Tak
Hemsida: www.samuelssonstak.se

Samuelssons Tak

Samuelssons Tak arbetar med takarbete, takläggning, takentreprenader, tätskikt, takisolering och taksäkerhet i Oskarshamn, Kalmar och Växjö med omnejd. Lägger även takvegetation.

Samuelssons tak utför kompletta takentreprenader - såväl nyproduktion som omtäckningar av tak till allt ifrån små garage till stora industribyggnader. Deras verksamhet omfattar såväl takläggning som renovering och besiktning av ditt tak. Tätskikt, takisolering, takläggning, takarbete, takarbeten.

Ditt tak är den mest utsatta ytan på ditt hus. Samuelssons Tak ingår i Icopals rikstäckande nät av takentreprenörer och uppfyller därmed också grundkraven på professionella takmontörer och takmaterial som håller absolut högsta klass. Som deras kund får du en 15 års garantiförsäkring på ditt nya tätskikt från Icopal. Du får dessutom automatiskt ett års fritt underhåll av det nya taket.