Ki-Panel AB > Kyl- och fryscontainer

Kyl- och fryscontainer

Huurre Kylcontainer från Ki-Panel ger dig ett kylrum för en kortare tid. en säsong eller akut om det har hänt något eller om du har en topp i din verksamhet.


Huurres komplett utrustade containrar med avdelat kyl/frysutrymme och maskinrum med kyl-, styr- och reglerutrustning är en snabb lösning och ett ekonomiskt effektivt alternativ. Containern är dessutom försedd med nödlarm, invändig belysning och elskåp färdigt för anslutning. Hyllsystem väljer du däremot själv efter behov.

Läs mer om Kyl- och fryscontainer på företagets hemsida

Ki-Panel AB
Hemsida: www.kipanel.se

Ki-Panel AB

Huurre Panel AB har tillverkning, tillverkare , projektering och montering av bl a kylrum, frysrum, kylcontainrar, fryscontainrar, kylrumsdörrar och frysrumsdörrar.

Med Huurres panelprodukter kan vi uppfylla dina önskemål från det lilla kylrummet till den mycket stora fryslagercentralen. Vår Huurre-sandwichpanel har som isolering PIR-skum. Vi vill bli ditt förstahandsval inom kylrum och frysrum.

Huurre har med varumärket Ki-Panel länge varit en av huvudleverantörerna av bland annat isolerade sandwichpaneler till framför allt kyl- och byggbranscherna, men även direkt till slutanvändare inom andra branscher med behov av kyl-, och frysrum och även lab- och klimatrum. Vi erbjuder även ett brett sortiment av kyl- och frysskjutportar, kyl- och frysrumsdörrar, hyllsystem, instängningslarm samt kyl- och fryscontainers.

Butikskyla, Industrikyla, Containrar, Kylskjutportar, Frysskjutportar, Hyllsystem, Kylanläggningar, Fryslagercentraler, Instängningslarm, Isolerade sandwichpaneler, Ki-panel, Kipanel, Klimatrum, Laboratorier