Ki-Panel AB > Kyl- och frysrumsdörr

Kyl- och frysrumsdörr

Huurredörren från Ki-Panel är är lättmonterade och servicevänliga kylrumsdörrar, frysrumsdörrar och klimatrumsdörrar.


Huurredörren kan utan problem monteras oavsett väggtyp. Huurredörren är främst avsedd för montage i prefabricerade sandwichpaneler men passar också andra kyl-, frys- och klimatutrymmen. Huurredörren levereras komplett med karm och beslag och är låsbar som standard. Kan fås med extra utrustning som t.ex. ASSA-låskista och sparkskydd.

Läs mer om Kyl- och frysrumsdörr på företagets hemsida

Ki-Panel AB
Hemsida: www.kipanel.se

Ki-Panel AB

Huurre Panel AB har tillverkning, tillverkare , projektering och montering av bl a kylrum, frysrum, kylcontainrar, fryscontainrar, kylrumsdörrar och frysrumsdörrar.

Med Huurres panelprodukter kan vi uppfylla dina önskemål från det lilla kylrummet till den mycket stora fryslagercentralen. Vår Huurre-sandwichpanel har som isolering PIR-skum. Vi vill bli ditt förstahandsval inom kylrum och frysrum.

Huurre har med varumärket Ki-Panel länge varit en av huvudleverantörerna av bland annat isolerade sandwichpaneler till framför allt kyl- och byggbranscherna, men även direkt till slutanvändare inom andra branscher med behov av kyl-, och frysrum och även lab- och klimatrum. Vi erbjuder även ett brett sortiment av kyl- och frysskjutportar, kyl- och frysrumsdörrar, hyllsystem, instängningslarm samt kyl- och fryscontainers.

Butikskyla, Industrikyla, Containrar, Kylskjutportar, Frysskjutportar, Hyllsystem, Kylanläggningar, Fryslagercentraler, Instängningslarm, Isolerade sandwichpaneler, Ki-panel, Kipanel, Klimatrum, Laboratorier