Teknikgruppen Väst AB > Kylteknik

Kylteknik

Teknikgruppen Väst AB i Uddevalla är ett av Swedac ackrediterat företag inom kylteknik.


Teknikgruppen erbjuder all den kompetens som krävs för att leverera en funktionell kylanläggning. Vår produktmix omfattar all utrustning för kyl- eller frys-förvaring av livsmedel samt komfortkyla till kontor, butik, restaurang med flera.

Teknikgruppen Väst AB är av Swedac ackrediterad för att arbeta med kylanläggningar, vårt tillstånd medger arbete i anläggningar med obegränsad mäng köldmedium.

För mer info om ackreditering prova vår länk till Swedac

Läs mer om Kylteknik på företagets hemsida

Teknikgruppen Väst AB
Hemsida: www.teknikgruppen.com

Teknikgruppen Väst AB

Teknikgruppen Väst AB jobbar med energieffektivisering, industrikyla livsmedelskyla, luftkonditionering, storkök, värmepumpar, mm. i Uddevalla med omnejd.

Vi har sedan starten 1978 utvecklat vår verksamhet och har varit lyhörda för marknadens behov och höga krav. Därför är vi idag en av regionens ledande företag inom våra kompetensområden storkök, kyla och värmepumpar.