Derome Byggvaror & Träteknik AB > Lågenergiväggar

Lågenergiväggar

Derome Träteknik AB har tillsammans med en av marknadens marknadens storbyggare utvecklat lågenergiväggar med mycket hög prestanda.


En isolerad treskiktsvägg med obruten plastfolie för maximal täthet säkerställer god energiprestanda som uppfyller kraven för passivhus. Vi har även en något tunnare konstruktion som klarar av de nya energikraven i BBR för eluppvärmda bostäder som träder i kraft fullt ut första januari 2010.

Stommen är utvändigt beklädd med en obruten fasadskiva vilket tar bort de linjära köldbryggorna samt förhindrar stommen att utsättas för kritiskt fukttillstånd.

Produktionen sker uteslutande inomhus vilket säkerställer torra produkter vilket är mycket viktigt vid produktion av lågenergiväggar.

Samtidigt som ytterväggen håller en hög prestanda har vi inte tullat på montagevänligheten på byggplats.

Läs mer om Lågenergiväggar på företagets hemsida

Derome Byggvaror & Träteknik AB
Hemsida: www.derometrateknik.se

Derome Byggvaror & Träteknik AB

Takstolar och prefab i trä Derome Träteknik är tillverkare av certifierade takstolar och prefabricerade byggkomponenter i trä.tillverkare av takstolar, prefabstommar tillverkare, råspontluckor tillverkare, gavelspetsar tillverkare, miljöhus, förråd, lågenergiväggar, bjälkar, bjälklag, broknektar, fackverk, gavelspetsar, lågenergiväggar, mansard, prefabstommar, ramverk, råspontluckor, takstolar, takstol, tillverkare
Med marknadens bästa tekniska utrustning och stordriftsfördelar kan vi erbjuda dig som företagare kvalitetsprodukter till rätt pris.

Våra erfarna konstruktörer hjälper till att hitta den lösning som bäst passar ditt företag, oavsett om det gäller väggrkomponenter, bjälklag eller takstolar.