FOAMGLAS Nordic AB > Låglutande terrasser och taksystem

Låglutande terrasser och taksystem

Längsta möjliga livslängd för horisontella tak är en såväl ekologisk som ekonomiskt lösning vid utformning av dagens tak.


Skiktuppbyggnaden hos FOAMGLAS® taksystem är kompakt. Detta är den grundläggande skillnaden jämfört med konventionella horisontaltak med löst lagda skikt.

I FOAMGLAS® Kompakttak är samtliga skikt limmade i varandra med ett smältlim. Det är därför omöjligt för vatten att passera mellan skikten. Vattenpenetration och läckor genom isoleringen är därmed uteslutna. Byggnadens struktur skyddas och underhållsbehovet sjunker.

Läs mer om Låglutande terrasser och taksystem på företagets hemsida

FOAMGLAS Nordic AB
Hemsida: www.foamglas.se

FOAMGLAS Nordic AB

Fuktsäker isolering för hela byggnaden. Livslängd, säkerhet, miljövänlighet och ekonomi gör FOAMGLAS® till en idealisk partner för isolering, från grunden till taket.