OB Wiik AB > Läktare

Läktare

OB Wiik AB är leverantör av läktare som används vid idrottsevenemang, konserter, motorshower, Tv-evenemang och konferenser.


Säkerheten är hög med klappstolar som säkrar goda utrymningsvägar. Sätena är fastskruvade och kan ej tas loss av publik. Räcken monteras i bakkant och på båda sidorna av läktaren. Antal uppgångar och trappor i läktaren är efter gällande säkerhetsbestämmelser.

Läs mer om Läktare på företagets hemsida

OB Wiik AB
Hemsida: www.obwiik.se

OB Wiik AB

O.B.Wiik etablerades 1912 och är tillverkare och producent av bl a lagerhallar, presenningar, maskinhallar, väderskydd och arbetstält.
Oavsett vilken produkt du väljer från OB Wiik, står våra serviceorienterade medarbetare till förfogande för dig. För våra kundrådgivare är förfrågningar om skräddarsydda lösningar vanligare än standardlösningar.
Vi ställer gärna upp och förändrar utrustning i takt med skiftande behov, och för att säkra en lång och produktiv livstid.

Hallar, Plasthallar, Evenemang, Evenemangstält, Evenemangsprodukter, Quick-Up Tält, Topptält, Stativtält, Mässtält, Utställningstält, Scener, Läktare, Begagnade tält, Containernät, Taksäkringsnät, Båthus, PVC-presenningar, Lättviktspresenningar, Ställningsnät, Fasadduk.