Låssmeden AB > Låssmeden AB

Låssmeden AB

Välkommen till oss på Låssmeden AB. Nu levererar vi säkerhet och trygghet i hela Västerbotten!


Vi levererar skräddarsydda helhetslösningar inom säkerhet och tillgänglighet. Genom spetskompetens på projektering, rådgivning, installation och efterservice på mekaniskt och elektromekaniskt inbrottsskydd samt styrning av tillträde blir Låssmeden det självklara valet som säkerhetsleverantör.

Läs mer om Låssmeden AB på företagets hemsida

Låssmeden AB
Hemsida: http://www.lassmeden.com/

Låssmeden AB

Lås & Järn AB är auktoriserad låssmed i Umeå. Vi arbetar bl.a. med försäljning av värdeförvaring, lås, låssystem, larm, galler, utrymningsprodukter, inbrottsskydd, passersystem i Umeå och Lycksele.

Säkerhet och Trygghet är nyckelord (!) för oss på Låssmeden. Därför gör vi allt vi kan för att du som kund skall kunna känna Dig säker och trygg, samtidigt som Du erhåller en användarvänlig produkt. Säkerhet är inte bara att kunna hålla obehöriga utelåsta, det är lika viktigt att man själv enkelt kan ta sig ut vid en eventuell nödsituation. Försäkringskrav skall jämkas med krav på säker utrymning. Till detta skall kopplas att allt skall fungera smidigt och säkert utan krångel.

Säkerhet och trygghet innebär att kunna lita på den produkt och den leverantör man har valt. För att Låssmeden skall kunna leva upp till detta har vi fortlöpande utbildning tillsammans med låsfabrikanter och andra inom säkerhetsbranschen.

Vi levererar skräddarsydda helhetslösningar inom säkerhet och tillgänglighet. Genom spetskompetens på projektering, rådgivning, installation och efterservice på mekaniskt och elektromekaniskt inbrottsskydd samt styrning av tillträde blir Låssmeden det självklara valet som säkerhetsleverantör. Vi är idag 20 personer verksamma i västerbotten redo att tillgodose Era behov inom allt från låssystem, passersystem, porttelefoni, bokningssystem, värdeförvaring, larm, CCTV, till utrymning och komplett dörrbeslagning.

Företaget har även DNV-godkänd värdeförvaringstekniker, vilket innebär att vi kan utföra låsbyten mm i DNV-godkända värdeförvaringsenheter utan att klassningen ändras, vilket är viktigt ur försäkringssynpunkt.