Assa AB > Låssystem

Låssystem

Intelligenta låssystem. Assa cylinderstrategi tar nu steget in i 2000-talet. Med nya kompletterande patent är vi väl rustade att möta framtida marknadskrav. Det nya cylinderprogrammet, Assa Twin Combi och Assa Twin Global, innebär nyckelkontroll i alla säkerhetsklasser och en ökad flexibilitet i att bygga låssystem. Efter behov kan vi också erbjuda nickelfria nycklar.

Vår cylinderstrategi är med nya kompletterande patent väl rustad att möta framtida marknadskrav. Det nya cylinderprogrammet, Assa dp och Assa Twin Combi, innebär nyckelkontroll i alla säkerhetsklasser och en ökad flexibilitet i att bygga låssystem. Efter behov kan vi också erbjuda nickelfria nycklar.

Koncernen ASSA ABLOY har dessutom gemensamt utvecklat en teknologi kallad CLIQ som möjliggör intelligenta låssystem med god flexibilitet och hög säkerhet. Grundstrukturen med olika säkerhetszoner skapas av nycklarnas mekaniska behörighet på samma sätt som i mekaniska låssystem. Den elektroniska programmeringen av nycklarna ger sedan behörigheten för individer och grupper

Läs mer om Låssystem på företagets hemsida

Assa AB
Hemsida: http://www.assa.se

Assa AB

ASSA utvecklar och marknadsför säkerhets och låssystem, beslagsprojektering, lås projektering allt från mindre passersystem till komplexa integrerade säkerhetssystem
för kommersiella, offentliga byggnader och flerbostadshus.

Assa finns i hela landet och ställer upp för informationsträffar och projekteringar där kunden finns. Försäljning och installation via utbildade och certifierade återförsäljare för att garantera kunden absolut resultat vad gäller installation, driftsättning och efterservice.