Crawford > Lastbryggor

Lastbryggor

Crawford är tillverkare av bla lastbryggor.


Lastbryggan överbryggar avståndet mellan fordon och lastkaj samt utjämnar skillnaden mellan lastflak och lastkajens golv.

Valet av lastbryggor baseras på byggnadens design, trafikintensitet, fordonstyp och den utrustning som används vid lastning och lossning. Crawford erbjuder flera olika lastbryggor som är anpassade för just din verksamhet.

Läs mer om Lastbryggor på företagets hemsida

Crawford
Hemsida: www.crawfordsolutions.se

Crawford

Crawford är tillverkare av dockningssystem, industriportar, rullportar, skjutportar och vikportar, takskjutportar och vädertätningar.

Crawford är en världsledande leverantör av lösningar gällande industriportar, rullportar, skjutportar, vikportar och olika dockningssystem. Det breda utbudet i kombination med lång erfarenhet, stort kunnande, kvalitetstänkande och egen unik serviceorganisation är huvudorsaken till att mer än en miljon kunder har valt en enda leverantör för effektiv, problemfri funktion med fokus på lägsta produktlivskostnad.