ASSA ABLOY Entrance Systems Sweden AB > Lastbryggor

Lastbryggor

Crawford är tillverkare av bla lastbryggor.


Lastbryggan överbryggar avståndet mellan fordon och lastkaj samt utjämnar skillnaden mellan lastflak och lastkajens golv.

Valet av lastbryggor baseras på byggnadens design, trafikintensitet, fordonstyp och den utrustning som används vid lastning och lossning. Crawford erbjuder flera olika lastbryggor som är anpassade för just din verksamhet.

Läs mer om Lastbryggor på företagets hemsida

ASSA ABLOY Entrance Systems Sweden AB
Hemsida: www.assaabloyentrance.se

ASSA ABLOY Entrance Systems Sweden AB

ASSA ABLOY Entrance Systems är världens mest mångsidiga leverantör av automatiska entrélösningar för byggnaders framsida, baksida och insida. Med ett heltäckande synsätt på flödet av människor, varor och fordon skapar vi säkra, praktiska, trygga och tillförlitliga automatiska entrélösningar – med bästa möjliga balans mellan energibesparing, kostnad, kvalitet och livstidsprestanda. ASSA ABLOY Entrance Systems är en av fem divisioner inom ASSA ABLOY, världsledande inom lås- och dörrlösningar.