GMV Sweden AB > Lasthissar

Lasthissar

GMV Sweden AB är leverantör av hydrauliska lasthissar. Vi tillhandahåller både standardlösningar och speciallösningar för att tillgodose kundens önskemål.

Programmet består av modellerbara delar som kan kombineras efter önskemål. Med den flexibla räckvidd som finns uppfylls de flesta kunders transportkrav.

De industriella hissarna är gjorda för att lastas med gaffeltruck i olika miljöer. Hissarna drivs av en eller flera direktmonterade 1-stegs eller teleskopiska lyftcylindrar, vilket resulterar i en stabil och precis nivåskillnad när man lastar på eller av hissen.

Räckvidden är väldokumenterad och uppfyller alla delar av Europeiska hissstandarden EN 81/2 och hissdirektivet 95/16 EC. Komponenterna är designade och tillverkade för enkel installation, säkert och pålitligt användande och låg servicekostnad. Genom detta uppnår vi en konkurrenskraftig produkt.

Hissarna drivs av ett GMV 3010 aggregat med ett ventilsystem som införlivar mjuka stopp. Detta ger exakta och stabila stopp och komfortabla hissresor.

Hisskabinerna har många olika möjligheter med hänsyn till användning och utseende. Ett utvecklat mjukvaruprogram, T-lift, stödjer uträkningarna och valet av komponenter.

GMV Lasthissprogram är känt för:

  • Flexibel design genom modellerbart system.
  • Stabil hiss med direkt arbetande lyftcylindrar.
  • Komponenter kända för sin goda funktion.
  • Enkel installation och låg servicekostnad.
  • Uppfyller kraven i EN 81/2 och hissdirektiv 95/16 EC.
  • Läs mer om Lasthissar på företagets hemsida

GMV Sweden AB
Hemsida: www.gmv.se

GMV Sweden AB

GMV är en stor leverantör av hissar och en av världens ledande hisstillverkare och levererar hydraulhissar, linhissar, personhissar och hisskomponenter till hissbranschen.

GMV-koncernen är världsledande på marknaden tack vare mycket bra service och hög kvalitet på de produkter vi tillhandahåller.

GMV Sweden AB bildades 1993 som ett dotterbolag till italienska GMV Martini. Företaget tillverkar hydraulhisskomponenter och finns representerat i ett flertal länder. GMV Sweden har sedan 1997 ett helägt dotterbolag i Polen.

De direkta marknadsområdena är de nordiska länderna, Baltikum och Polen, men också England och Australien ingår. Komponenter som inte tillverkas inom GMV Sweden köps inom gruppen eller externt och levereras till hissföretag inom marknadsområdet.

Bilhissar, Fordonshissar, Hissar, Hisskomponenter, Hisssystem, Hisstillverkare, Hydraulhissar, Lasthissar, Linhissar, Personhissar, Varuhissar, Plattformshissar