ASSA ABLOY Entrance Systems Sweden AB > Lasthus

Lasthus

Crawford är tillverkare av bla lasthus.


Crawford 680 lasthus är ett oberoende lastningssystem och innehåller alla relevanta komponenter: lastbrygga, vädertätning och port. Tillsammans med plattformen Autodock och en isolerad eller oisolerad fasad skapas en fullständig, fristående lastkaj. Placerad utanför portöppningen till en lagerlokal eller en terminal ger den mer utrymme inne i byggnaden jämfört med en konventionell lastkajinstallation i nya så väl som befintliga byggnader – och utan att det krävs någon omfattande ombyggnad. På grund av den termiska separationen mellan byggnaden och lastningsenheten kan Crawford 680 lasthus användas i temperaturkontrollerade hanteringsprocesser och uppfyller därför kraven från de flesta operatörer.

Bättre arbetsmiljö och energibesparing
Crawford 680 lasthus skapar en mer energieffektiv lösning mellan byggnad och fordon vilket bidrar till energibesparingar och bättre arbetsmiljö. Lastbrygga och vädertätning integreras med lasthuset och ger tillsammans ett komplett Autodock®-system.

Se produktdatablad för möjliga konfigurationer och storlekar på lasthusen.

Läs mer om Lasthus på företagets hemsida

ASSA ABLOY Entrance Systems Sweden AB
Hemsida: www.assaabloyentrance.se

ASSA ABLOY Entrance Systems Sweden AB

ASSA ABLOY Entrance Systems är världens mest mångsidiga leverantör av automatiska entrélösningar för byggnaders framsida, baksida och insida. Med ett heltäckande synsätt på flödet av människor, varor och fordon skapar vi säkra, praktiska, trygga och tillförlitliga automatiska entrélösningar – med bästa möjliga balans mellan energibesparing, kostnad, kvalitet och livstidsprestanda. ASSA ABLOY Entrance Systems är en av fem divisioner inom ASSA ABLOY, världsledande inom lås- och dörrlösningar.