Crawford > Lasthus

Lasthus

Crawford är tillverkare av bla lasthus.


Crawford 680 lasthus är ett oberoende lastningssystem och innehåller alla relevanta komponenter: lastbrygga, vädertätning och port. Tillsammans med plattformen Autodock och en isolerad eller oisolerad fasad skapas en fullständig, fristående lastkaj. Placerad utanför portöppningen till en lagerlokal eller en terminal ger den mer utrymme inne i byggnaden jämfört med en konventionell lastkajinstallation i nya så väl som befintliga byggnader – och utan att det krävs någon omfattande ombyggnad. På grund av den termiska separationen mellan byggnaden och lastningsenheten kan Crawford 680 lasthus användas i temperaturkontrollerade hanteringsprocesser och uppfyller därför kraven från de flesta operatörer.

Bättre arbetsmiljö och energibesparing
Crawford 680 lasthus skapar en mer energieffektiv lösning mellan byggnad och fordon vilket bidrar till energibesparingar och bättre arbetsmiljö. Lastbrygga och vädertätning integreras med lasthuset och ger tillsammans ett komplett Autodock®-system.

Se produktdatablad för möjliga konfigurationer och storlekar på lasthusen.

Läs mer om Lasthus på företagets hemsida

Crawford
Hemsida: www.assaabloyentrance.se

Crawford

ASSA ABLOY Entrance Systems är tillverkare av dockningssystem, industriportar, rullportar, skjutportar och vikportar, takskjutportar och vädertätningar.

ASSA ABLOY Entrance Systems är en världsledande leverantör av lösningar gällande industriportar, rullportar, skjutportar, vikportar och olika dockningssystem. Det breda utbudet i kombination med lång erfarenhet, stort kunnande, kvalitetstänkande och egen unik serviceorganisation är huvudorsaken till att mer än en miljon kunder har valt en enda leverantör för effektiv, problemfri funktion med fokus på lägsta produktlivskostnad.